Beheer

Uw woning wordt verhuurd met de expertise van Expat & Real Estate Professionals. Zodra de sleutel aan uw nieuwe huurder is overgedragen gaat onze dienstverlening door. Alle zaken worden ten tijde van de verhuurperiode professioneel voor u bediend.

TECHNISCH BEHEER

Het (technisch) onderhoud van een pand, het coördineren van werkzaamheden of adequaat reageren bij technische klachten: in het technische beheer van een pand gaat al snel veel kostbare tijd zitten. Expat & Real Estate is graag het technische aanspreekpunt voor huurders en staat klaar bij onderhoudszaken en calamiteiten. Dankzij een slimme aanpak kunnen wij kosten besparen op onderhoud.

Als verhuurder bepaal je of je gebruik maakt van onze technische leveranciers, of dat je deze zelf aanlevert. Onze landelijke dekking resulteert in slimme inkoop van alle soorten leveranciers.

Verwacht dankzij vaste afspraken met leveranciers altijd voordelige tarieven. Lopende leverancierscontracten worden regelmatig gecheckt op aantrekkelijkheid. Na elke opdracht controleren wij of de werkzaamheden netjes zijn uitgevoerd en afgerond.

  • Jaarlijkse bespreking: jaarlijks bespreken we de voorkeuren van de verhuurder rondom groot, klein en dagelijks onderhoud.
  • 24/7 bereikbaar voor technische klachten, storingen en calamiteiten.
  • Online inzage: Verhuurders hebben altijd online inzage in leverancierscontracten, inspectierapporten, huurovereenkomsten, opleveringsdocumenten en bouwtekeningen.
  • Verzekering: Bij eventuele schade checken we wat onder de dekking van de verzekeringspolis(sen) valt.
  • Maatwerk: Het is ook mogelijk aanvullende afspraken op maat te maken

FINANCIEEL BEHEER

Expat & Real Estate geeft financiële zekerheid. Wij zorgen dat de huur wordt betaald, doen de huuradministratie, adviseren verhuurders over marktconforme huurprijzen en voeren wijzigingen in huurovereenkomsten door. Wij nemen het financiële beheer volledig uit handen. Hebben huurders vragen over administratieve zaken, dan is Expat & Real Esatate het eerste aanspreekpunt.

Tijdige huurincasso

Huur en servicekosten innen we op tijd. Maakt de verhuurder gebruik van onze Huur Vooruit Module dan betalen de huur standaard op de 27e uit aan de verhuurder, ook als wij het bedrag nog niet van de huurder hebben ontvangen. Zonder de module storten wij altijd de dag van ontvangst automatisch door.

Betalingsachterstanden

Betalingsachterstanden signaleren we op tijd. Dankzij een secuur debiteurenbeheer kunnen we, na overleg met de verhuurder, snel en proactief handelen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we in samenwerking met onze gerechtsdeurwaarders en juristen, rechtsmaatregelen nemen.

Financieel huuroverzicht

Maandelijks ontvangt de verhuurder een gedetailleerd financieel huuroverzicht. Verhuurders hebben altijd online inzage in de financiële overzichten, huuradministratie, leverancierscontracten, technische kosten, huurovereenkomsten en inspectierapporten.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!